Museo Etnográfico de Vilariño de Conso

Rodo

Denominación Rodo
Departamento Maquinaria para a elaboración do pan
Material Madeira
Outros datos Concello de Vilariño de Conso
Descripción O rodo e unha ferramenta empregada para preparar a aira onde se mallaba.

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos