Xugo

Denominación Xugo de unha vaca e unha caballeria
Departamento Apeiros de labranza
Material Madeira, Pel, Metal
Outros datos Privada
Descripción Este tipo de xugo empregábase para unxir unha vaca e unha cabaleria xuntas.
o_carroo_carroo_carro

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos