Cuartilla

Denominación Cuartilla
Departamento Adega
Material Metal
Outros datos Privada
Descripción A cuartilla e un recipiente para medir o viño que equivale a 6,5 litros aproximadamente.
o_carroo_carroo_carro

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos